IMF raporu 'kriptoyu' küresel ekonomiye tehdit olarak görüyor BlockBlog

Raporda, kripto risklerinden kaçınmak için ülkelerin para politikasını güçlendirmek, merkez bankalarının bağımsızlığını korumak ve “döviz kullanımını caydırmak için etkili yasal ve düzenleyici önlemler” uygulamak da dahil olmak üzere artan kripto talebini frenlemeye yardımcı olabilecek politikalar benimsemeleri önerildi. .

Ayrıca okumak için