Shiboshi u rraskapit në 35 minuta

Shitet në 35 minuta. Shumë kishin parashikuar, edhe në këto faqe, një sukses të madh për TVN të lidhur me rrjetin ...

Mark Kuban: "Ethereum është maja"

Marc Cubain ce n’est pas une nouvelle connaissance pour ceux qui aiment les crypto-monnaies. Les magnat qui est entre autres…

ARK gjithashtu në ETF -të e Bitcoin

Là se précipiter vers les ETF Bitcoin dans États Unis s’enrichit d’un nouveau, très important joueur. Entrer en jeu, c’est…