Η έκθεση του ΔΝΤ βλέπει το «κρυπτογράφηση» ως απειλή για την παγκόσμια οικονομία BlockBlog

Για την αποφυγή κινδύνων κρυπτογράφησης, η έκθεση πρότεινε στις χώρες να υιοθετήσουν πολιτικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον περιορισμό της αυξανόμενης ζήτησης για κρυπτογράφηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της νομισματικής πολιτικής, της προστασίας της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών και της εφαρμογής «αποτελεσματικών νομικών και κανονιστικών μέτρων για την αποθάρρυνση της χρήσης ξένου νομίσματος». Το

Για να διαβάσετε επίσης