Κλίμακα του γκρι: στόχος του μετασύμπαντος | 1 τρισεκατομμύριο δολάρια αγοράς

Quand il parle Αποχρώσεις του γκρι, pour des raisons évidentes, c’est peut-être le cas d’écouter. La société d’investissement qui est responsable de la plus grande Confiance au Bitcoin a récemment commenté le phénomène Métavers – le secteur qui continue de tourner pendant une phase de marché peu brillante pour le reste des crypto-monnaies.

Et les idées de Αποχρώσεις του γκρι ils feront sûrement Ευχαρίστηση à ceux qui ont déjà investi dans des protocoles comme $ ΜΑΝΑ, $ SAND ou $ GALA. Le train, deuxième Αποχρώσεις του γκρι, il ne serait pas encore complètement passé.

Μπορούμε να επενδύσουμε σε meilleurs jetons του κόσμου του metaverse από την Capital.com - allez ici pour obtenir un compte démo avec un capital virtuel illimité - ένας μεσάζων που προσφέρει 235+ κρυπτονομίσματα et le top des outils d’analyse avancés pour le marché des crypto-monnaies.

Nous avons en effet également à disposition TradingView Et MetaTrader 4, εκτός από ένα WebTrader που σας επιτρέπει να κάνετε επενδύσει aussi en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Avec 20 € μπορείτε να μεταβείτε σε α πραγματικός λογαριασμός et une plateforme de trading crypto automatisée.

Αποχρώσεις του γκρι est un nom bien connu des lecteurs de Crypto-monnaie.it. Après tout, nous parlons de l’un des gestionnaires les plus importants au monde lorsqu’il s’agit de κρυπτο-νομίσματα. Les fonds institutionnels américains se tournent toujours vers les produits de ce groupe pour s’exposer sur Bitcoin, comme ils le font pour les jetons et les pièces de petite taille.

Dans son habitude rapport mensuel le groupe a souligné que les prochains secteurs intéressants pour le monde de la blockchain auront tous à voir avec le monde de metaverse et * Web3. Prédiction? L’ensemble du secteur pourrait devenir valable à l’avenir aussi 1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Une somme importante aussi pour des protocoles qui valent déjà beaucoup – comme Decentraland de mana Et Το κουτί άμμου. Cependant, il ne faut pas oublier que l’ensemble du secteur est en stade embryonnaire et qui a récemment commencé επιβιβάζομαι même les grands groupes – tant financièrement qu’en termes εμπορικός, comme dans le cas de l’arrivée de Adidas sur le bac à sable.

Des prévisions crédibles ? Nous essayons de faire des rapports

En prenant les prix du marché d’aujourd’hui, un secteur metaverse de 1 δισ, comme on dit à l’étranger, cela voudrait dire εις διπλούν du κεφαλοποίηση de Ethereum. Quelque chose d’absolument impensable aujourd’hui. Nous prenons en compte le fait que le projet le plus capitalisé du secteur vaut aujourd’hui un peu moins de 9 milliards, c’est moins que 1/100 de l’objectif fixé par Αποχρώσεις του γκρι.

Αποχρώσεις του γκρι est donc faux ? Probablement pas, car le raisonnement fait par le grand groupe d’investissement crypto a dû être le suivant : les projets vont augmenter, le métaverse verra aussi l’entrée de logiciels et de groupes sociaux de dimensions énormes (pensez à Facebook) et en même temps deviendra un partie de nos vies beaucoup plus pertinente.

Alors que nous passons plus de temps dans ces expériences du monde numérique, nous dépenserons également plus d’argent dans ces royaumes de bits pour construire notre statut social au sein des communautés en ligne.

De plus, le discours de Αποχρώσεις του γκρι il comprend également des expériences de jeux vidéo telles que Το Grand Theft Auto, ce qui réduit la part de 1 billion. Pour le secteur des crypto-monnaies, qui deviendra incontournable même pour les réalités les plus commerciales, cela reste une excellente nouvelle. Les corrections apportées par certains protocoles au cours des dernières heures ne doivent pas être une source de préoccupation.

Για να διαβάσετε επίσης